Konsultasiya xidmətləri

Konsultasiya – maraqlı olan təşkilatın problemlərinin araşdırılıb və həll edilməsi istiqamətində müəyyən ixtisaslı müstəqil şəxs tərəfindən göstərilən xidmətdir.Məqsədimiz- müəssisə qarşısında dayanan problemlərin həllində istənilən yardımın göstərilməsidir, müəssisənin idarə edilməsi keyfiyyətinin, bütövlükdə onun fəaliyyətinin effektivliyinin və hər bir işçinin fərdi əmək səmərəliliyinin yüksəldilməsindən ibarətdir.
  • İnsan resursları üzrə məsləhətçilik
  • Maliyyə məsləhətçiliyi
  • Əməliyyatlar üzrə məsləhətçilik