Müəssənin yaradılması və inkişafı

“Tax Advisory Company” MMC hüquqi və fiziki şəxslərə hüquq və məsləhət xidmətləri sahəsində dinamik inkişaf edən bir şirkətdir. 2019- ci il yanvar ayında təsis edilmiş və həmin aydan etibarən fəaliyyətə başlamışdır.
  • Şirkətlərin qeydiyyata alınması, məlumatların dəyişilməsi və ləğv edilməsi
  • Yeni şirkətlərin qeydiyyata alınması;
  • Biznesin müxtəlif sahələri üçün lisenziyaların alınması;
  • Şirkətlərin bağlanması
  • Biznes planın yazılması
  • İnvestisiya təşviq sənədlərin alınması
  • Sahibkarlığa Kömək Milli Fondundan güzəştli kreditlərin alınması üçün məlumat xidməti və sənədlərin hazırlanması