Menecment sisteminin yaradılması

Menecment sistemin yaradılmasının əsas məqsədi – təşkilatın işində ahəngliyin təmin olunması, yəni təşkilatın bütün daxili və xarici elementlərinin uyğunlaşdırılmış və effektif fəaliyyət göstərməsindən ibarətdir.
  • Mövcud vəziyyətin təhlili;
  • Sifarişçinin işçi heyətinin təlimatlandırılması;
  • Keyfiyyət Menecmenti Sisteminin yaradılması proqramının hazırlanması;
  • Keyfiyyət Menecmenti Sistemi çərçivəsində sənədlərin hazırlanması;
  • Keyfiyyət Menecmenti Sisteminin tətbiq edilməsi;
  • Daxıli auditorların hazırlanması.