Menecment sisteminin yaradılması

“Tax Advisory Company” MMC hüquqi və fiziki şəxslərə hüquq və məsləhət xidmətləri sahəsində dinamik inkişaf edən bir şirkətdir. 2019- ci il yanvar ayında təsis edilmiş və həmin aydan etibarən fəaliyyətə başlamışdır.
  • Mövcud vəziyyətin təhlili;
  • Sifarişçinin işçi heyətinin təlimatlandırılması;
  • Keyfiyyət Menecmenti Sisteminin yaradılması proqramının hazırlanması;
  • Keyfiyyət Menecmenti Sistemi çərçivəsində sənədlərin hazırlanması;
  • Keyfiyyət Menecmenti Sisteminin tətbiq edilməsi;
  • Daxıli auditorların hazırlanması.