Maliyyə

“Tax Advisory Company” MMC hüquqi və fiziki şəxslərə hüquq və məsləhət xidmətləri sahəsində dinamik inkişaf edən bir şirkətdir. 2019- ci il yanvar ayında təsis edilmiş və həmin aydan etibarən fəaliyyətə başlamışdır.
  • Vergi öhdəliklərilə yanaşı digər ödənişlərin hesablanması və ödənilməsi üzrə məsləhətlərin verilməsi;
  • Ayrı-ayrı maliyyə və vergi sxemlərinin hazırlanması və tətbiqi;
  • Bağlanmış aktlar üzrə vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair məsləhətlərin verilməsi;
  • Aktların qanuniləşdirilməsi və ödəmə üzrə əməliyyatların izlənməsi;
  • Vergilərin və digər ödənişlərin minimallaşdırılması baxımından müqavilələrin analizi;
  • Müəssisələrə cari abonent xidmətləri;
  • Vergi və digər dövlət orqanlarında müştərinin maraq və hüquqlarının müdafiəsi;