Mühasibatlıq proqramı

“Tax Advisory Company” MMC hüquqi və fiziki şəxslərə hüquq və məsləhət xidmətləri sahəsində dinamik inkişaf edən bir şirkətdir. 2019- ci il yanvar ayında təsis edilmiş və həmin aydan etibarən fəaliyyətə başlamışdır.
  • Xüsusi audit;
  • Daxili audit;
  • Daxıli prosedurların nəzarətinin gücləndirilməsi;
  • Beynəlxalq Audit Standartlarına əsasən maliyyə hesabatlarının auditi (BAS);
  • Müstəqil auditorlar tərəfindən kompleks audit yoxlamasının həyata keçirilməsi, audit rəylərin hazırlanması